Privacybeleid

versie 1.0, laatst bijgewerkt: 1-4-2024

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken en overeenkomsten met Dimitri de Roeck Interiors B.V., gevestigd aan de Kikkertweg 5 te (1521 RE) Wormerveer en ingeschreven in het KvK-register onder nummer 73197106.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website. Daarom dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en alleen in een beveiligde omgeving wordt opgeslagen. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u zouden kunnen verzamelen en bewaren, en voor welke doeleinden wij dit doen, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn zoals de gegevens die u ons verstrekt, maar ook gegevens over uw websitebezoek zelf. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij het accepteren van cookiegebruik. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Voor een goede, efficiƫnte en bedrijfseconomisch verantwoorde dienstverlening is het nodig dat ons bedrijf in sommige gevallen uw persoonsgegevens verwerkt en opslaat. Dit wordt gedaan in de volgende gevallen:

DoelBewaartermijnRechtsgrond (reden)
het verlenen van toegang tot onze website;6 maandenVanwege uw toestemming
het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;6 maandenVanwege uw toestemming
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten6 maandenVanwege uw toestemming
relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;6 maandenVanwege uw toestemming
het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;14 maandenVanwege uw toestemming
product- en dienstontwikkeling;6 maandenVanwege uw toestemming
het bepalen van strategie en beleid;6 maandenVanwege uw toestemming
het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.6 maandenVanwege uw toestemming
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ons bedrijf, haar relaties en haar medewerkers;6 maandenVanwege uw toestemming
het verzenden van een nieuwsbrief.6 maandenVanwege uw toestemming

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • btw-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • social media account.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Persoonsgegevens worden uiterlijk uit onze systemen verwijderd na 6 maanden.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden 

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en verstrekken deze niet aan derde partijen. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken. Wij kunnen en mogen dit wel als u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of als wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. Als wij persoonsgegevens aan derden verstrekken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan komen wij hiervoor met u een verwerkersovereenkomst overeen.

Gegevensbeveiliging

Wij maken gebruik van beveiligde systemen en procedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om onze dienstverlening en de gebruikerservaring te verbeteren. Ook proberen wij met cookies het commercieel nut van onze website te optimaliseren.

Een cookie is een klein bestand dat door uw browser op uw apparaat geplaatst wordt, en van waaruit websites informatie kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld over surfgedrag. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ons bedrijf of die van een door ons ingeschakelde derde partij.

Er zijn verschillende soorten cookies. Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • om het beter mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u en ons tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, wordwen dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

CookieIs uw toestemming wettelijk vereist voor plaatsing?BewaartermijnVerwijzing privacy policy derde partij
cookieyes-consentNee12 maanden n.v.t.
 Google AnalyticsNee14 maanden  
pll_languageNee12 maanden

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

CookieIs uw toestemming wettelijk vereist voor plaatsing?BewaartermijnVerwijzing privacy policy derde partij
 Google AnalyticsJa 14 maandenhttps://policies.google.com/privacy

 

Advertentie cookies

Deze gebruiken wij momenteel niet.

Social media cookies

Deze gebruiken wij momenteel niet.

In- en uitschakelen van cookies

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt echter de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Op onze website krijgt daarnaast ook een melding waarbij u de keuze krijgt of cookies wel of niet wilt accepteren.

Als u cookies niet accepteert, dan:

 • kunt u nog steeds gebruik blijven maken van onze website, maar kunnen wij u minder goed van dienst zijn dan als u wel cookies zou accepteren.

Houdbaarheid en verwijdering van cookies

De houdbaarheidsdatum van een cookie is de periode dat de cookie gegevens van uw websitebezoek bewaart. Deze houdbaarheidsdatum staat hierboven per cookie aangegeven.  U kunt cookies ook zelf handmatig van uw apparaat verwijderen.

Links naar andere websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Let op dat u bij uw verzoek bewijst wie u bent. Wij kunnen alleen verzoeken in behandeling nemen waarbij we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring zonder kennisgeving aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.